KHU DI TÍCH KIM LIÊN ĐƯỢC BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG KHEN THƯỞNG
10/09/2023 9:25:24 SA

Đ/c Nguyễn Văn Chung - Phó giám đốc đại diện Khu di tích Kim Liên
 nhận giải thưởng của Ban Tuyên giáo trung ương tại Hà Nội

Ngày 9/9/2023, Khu di tích Kim Liên vinh dự được nhận giải thưởng tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng.
Mỗi tác phẩm sáng tác, mỗi hoạt động quảng bá đều là thành quả lao động, nỗ lực, sáng tạo văn học nghệ thuật, báo chí, góp phần khẳng định giá trị văn hóa, sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm nổi bật giá trị, ý nghĩa to lớn, thiết thực của việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Người, khẳng định sự tiếp nối của dòng chảy văn học nghệ thuật, báo chí cách mạng nước nhà dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới.
Phan Quý

Thông tin tham quan

Liên kết website