TRƯỞNG BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG DÂNG HOA, DÂNG HƯƠNG, TƯỞNG NIỆM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
10/02/2024 3:56:56 CH
Chiều ngày 8 tháng 2 năm 2024, trong không khí cả nước hân hoan mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Đồng chí Phan Đình Trạc - Uỷ viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng – Trưởng Ban nội chính Trung ương đã về Khu Di tích Kim Liên – Di tích Quốc gia đặc biệt tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng tham dự có đồng chí:  Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban nội chính Trung ương;  Đồng chí Thái Thanh Qúy, Uỷ viên BCH TW Đàng,  Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh Nghệ An; Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo Huyện Nam Đàn, huyện Diễn Châu.


Đồng chí Phan Đình Trạc cùng đoàn đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
        Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn giành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác Nội chính. Người từng căn dặn: “Người làm nội chính và cơ quan nội chính phải đặc biệt chú trọng đức Thanh liêm, Thanh khiết, phải “dĩ công vi thượng”, phải “tinh thần đoàn kết”, nêu cao tinh thần “trọng dân”, “trọng pháp”, “quang minh chính đại”. Vì nêu cao công lý và nhân nghĩa mà phải thẳng tay trừng trị tất cả những kẻ bất liêm, bất kể chúng là ai”.
        Nội chính và công tác nội chính thuộc về lĩnh vực chính trị, là một vấn đề chính trị lớn, hệ trọng trong đời sống chính trị của Đảng, Nhà nước và xã hội. Lãnh đạo công tác nội chính là một phương diện hợp thành hoạt động lãnh đạo chính trị của Đảng và hoạt động quản lý, điều hành của Nhà nước do Đảng lãnh đạo. Thực hiện công tác nội chính còn phải có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, trong đó không thể thiếu sự tham gia trực tiếp của công an và quân đội, của quốc phòng và an ninh cả về mặt thiết chế - tổ chức và lực lượng con người.  Ngay hoạt động đối ngoại và công tác ngoại giao cũng có sự phối hợp chặt chẽ, liên hệ mật thiết với công tác nội chính.
 
        Thực hiện lời căn dặn của Người, Đặc biệt  trong năm 2023, Ban Nội chính Trung ương phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ theo chương trình , kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt, đã trình Bộ Chính trị ký ban hành quy định về: “Kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án”.
 
        Ban Nội chính Trung ương, Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã nỗ lực, cố gắng, chủ động phối hợp, sâu sát, quyết liệt hơn trong tham mưu, đề xuất, giúp Ban Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng đạt được nhiều kết quả tích cực, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt được nhân dân hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ, các Tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá tích cực. Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, ph, phát triền kinh tế, xã hội góp phần quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
                                                                                                              Tin An Vinh, ảnh: Đức Hùng

Thông tin tham quan

Liên kết website